string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 306Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 3 sierpnia 2022w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie do pełnej realizacji programów, w tym podpisywania umów z osobami niepełnosprawnymi, dofinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu „Samodzielność – Aktywność - Mobilność”.Na podstawie art.32 ust.1, art.48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz.1526)

Uchwała nr 306
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 3 sierpnia 2022


w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie do pełnej realizacji programów, w tym podpisywania umów z osobami niepełnosprawnymi, dofinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu „Samodzielność – Aktywność - Mobilność”.

Na podstawie art.32 ust.1, art.48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz.1526)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie do pełnej realizacji programów, w tym podpisywania umów z osobami niepełnosprawnymi, dofinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”.
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (27 grudnia 2022, 10:35:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183