string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 327Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 17 listopada 2022w sprawie powołania komisji przetargowejNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ) oraz §2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U.1993.97.443 z późn. zm.1),

Uchwała nr 327
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 17 listopada 2022


w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ) oraz §2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U.1993.97.443 z późn. zm.1),


Zarząd Powiatu w Chełmnie 
uchwala, co następuje:
 
§1.
1. Powołuje się komisję przetargową do sprzedaży samochodu osobowego marki Renault Trafic o numerze rejestracyjnym CCH52YJ stanowiącego własność Powiatu Chełmińskiego,
w następującym składzie:
1) Tadeusz Derebecki – przewodniczący,
2) Wojciech Woźny – członek,
3) Michał Aleksandrowicz – członek.
2. Warunki licytacji określone zostały w ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Chełmnie o sprzedaży samochodu z dnia 17.11.2022 r.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się sekretarzowi powiatu.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 

 

 
1Zmiany tekstu  wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. 1999.70.780
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (18 listopada 2022, 12:25:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203