string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 315Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 14 września 2022w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1926C, położonego w gminie Białe Błota na terenie powiatu Bydgoskiego.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), a także art. 6a ust. 2, art. 7a oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm. [1])

Uchwała nr 315
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 14 września 2022


w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1926C, położonego w gminie Białe Błota na terenie powiatu Bydgoskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), a także art. 6a ust. 2, art. 7a oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm. [1])


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:

 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie pozbawienie kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1926C, położonego w gminie Białe Błota na terenie powiatu Bydgoskiego.                                  
 
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1768, poz. 1783.
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (30 września 2022, 13:50:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203