string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 303Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 lipca 2022w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności rzemieślniczej/rękodzieła promujących Powiat Chełmiński.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) 1

Uchwała nr 303
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 lipca 2022


w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności rzemieślniczej/rękodzieła promujących Powiat Chełmiński.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) 1


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje
 
§ 1. Przyjmuje się regulamin przyznawania nagród Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności rzemieślniczej/rękodzieła promujących Powiat Chełmiński, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
załącznik do uchwały - Regulamin (66kB) word   
załącznik do Regulaminu (54kB) word
 
 
 
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.583.
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (15 lipca 2022, 12:29:10)

Ostatnia zmiana: Dorota Podlasińska (15 lipca 2022, 12:32:31)
Zmieniono: dodano załącznik do Regulaminu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 335