string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 304Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 lipca 2022w sprawie ustalenia regulaminu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2022Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) [1]

Uchwała nr 304
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 lipca 2022


w sprawie ustalenia regulaminu Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2022

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) [1]


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
 
§  1. Ustala się regulamin Plebiscytu na Nauczyciela Roku 2022, zatrudnionego w szkole lub placówce oświatowej zlokalizowanej na terenie powiatu chełmińskiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Środki przeznaczone na nagrody finansowe w Plebiscycie na Nauczyciela Roku 2022, będą pochodzić ze środków własnych powiatu, zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2022 rok.
       
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu. 
 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                  
 
  
                                                                                                
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
załącznik do uchwały - regulamin (81kB) word
załącznik nr 2 do Regulaminu (51kB) word
 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (14 lipca 2022, 13:32:01)

Ostatnia zmiana: Dorota Podlasińska (14 lipca 2022, 14:07:43)
Zmieniono: usunięto uzasadnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 283