string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 162Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 grudnia 2020w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr 376 w miejscowości Nowe Dobra, na terenie gminy Chełmno, do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), a także art. 7 ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm. [1])

Uchwała nr 162
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 grudnia 2020


w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr 376 w miejscowości Nowe Dobra, na terenie gminy Chełmno, do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), a także art. 7 ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm. [1])


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie zaliczenie drogi położonej na działce nr 376 w miejscowości Nowe Dobra, na terenie gminy Chełmno, do kategorii dróg gminnych.                                  
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 471, poz. 1087.
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (31 grudnia 2021, 11:28:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 262