string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 154Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 30 listopada 2020zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rokNa podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania na nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)

Uchwała nr 154
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 30 listopada 2020


zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania na nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653)


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 78/2020 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr 110/2020 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. oraz Uchwałą Nr 142/2020 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 15 października 2020 r., w Załączniku do ww. Uchwały ,,Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok” pkt I, pkt III i pkt IV otrzymują brzmienie:
,,I. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie                    – 14.634 zł, w tym:
1)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 930 zł
2)      szkolenia i konferencje – 10.594 zł
3)      przejazdy nauczycieli – 1.000 zł
4)      serwisy prawne –  2.110 zł.
 
III. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie – 23.854 zł, w tym:
1)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 5.150 zł
2)      kursy i warsztaty – 3.165 zł
3)      kursy kwalifikacyjne i doskonalące – 2.000 zł
4)      szkolenia i konferencje – 10.539 zł
5)      serwisy prawne – 2.400  zł
6)      przejazdy nauczycieli – 600 zł.
 
IV.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie – 43.996 zł, w tym:
1)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 10.804 zł
2)      kursy kwalifikacyjne i doskonalące – 15.000 zł
3)      szkolenia i konferencje  – 9.446 zł
4)      przejazdy nauczycieli – 2.000 zł
5)      materiały szkoleniowe i informacyjne – 3.730 zł
6)      serwisy prawne – 3.016 zł.”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu oraz dyrektorom szkół.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Z-ca Przewodniczącego
Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (31 grudnia 2021, 10:53:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230