string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 153Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 25 listopada 2020w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej o budowę ścieżki rowerowej na odcinku Dorposz Szlachecki - Kijewo Królewskie, wzdłuż drogi powiatowej nr 1604C Chełmno - Nawra”Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), a także art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.[1])

Uchwała nr 153
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 25 listopada 2020


w sprawie wyrażenia opinii, dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej o budowę ścieżki rowerowej na odcinku Dorposz Szlachecki - Kijewo Królewskie, wzdłuż drogi powiatowej nr 1604C Chełmno - Nawra”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), a także art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.[1])


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej o budowę ścieżki rowerowej na odcinku Dorposz Szlachecki - Kijewo Królewskie, wzdłuż drogi powiatowej nr 1604C Chełmno - Nawra”, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.
   
§ 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk
 
 
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r., poz. 471                              
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (31 grudnia 2021, 10:36:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246