string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 246Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 10 listopada 2021w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2022 rok.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz.920)[1] oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)[2]

Uchwała nr 246
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 10 listopada 2021


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz.920)[1] oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)[2]


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2022 rok według załącznika do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
                                     
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.1038, 1834

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.1535, 1773

projekt budżetu (828kB) pdf
załącznik nr 1 (152kB) pdf
załącznik nr 1a (274kB) pdf
załącznik nr 2 (318kB) pdf
załącznik nr 2a (373kB) pdf
załącznik nr 3 (203kB) pdf
załącznik nr 3a (202kB) pdf
załącznik nr 4 (280kB) pdf
załącznik nr 5 (192kB) pdf
załącznik nr 6 (120kB) pdf
załącznik nr 7 (419kB) pdf
załącznik nr 8 (424kB) pdf
załącznik nr 9 (265kB) pdf
załącznik nr 10 (346kB) pdf
załącznik nr 11 (206kB) pdf
załącznik nr 12 (437kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (31 grudnia 2021, 10:21:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 228