string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 149Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 12 listopada 2020w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2021 rok.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz.920) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)[1]

Uchwała nr 149
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 12 listopada 2020


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2021 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz.920) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)[1]


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2021 rok według załącznika do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański


projekt budżetu (187kB) pdf
załącznik nr 1 (119kB) pdf
załącznik nr 1a (330kB) pdf
załącznik nr 2 (287kB) pdf
załącznik nr 2a (345kB) pdf
załącznik nr 3 (26kB) pdf
załącznik nr 3a (25kB) pdf
załącznik nr 4 (35kB) pdf
załącznik nr 5 (23kB) pdf
załącznik nr 6 (92kB) pdf
załącznik nr 6a (100kB) pdf
załącznik nr 7 (29kB) pdf
załącznik nr 8 (37kB) pdf
załącznik nr 9 (28kB) pdf
załącznik nr 10 (20kB) pdf
załącznik nr 11 (29kB) pdf
załącznik nr 12 (38kB) pdf

 
 
                                     
 
 
 
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz.1622, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175
 

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (31 grudnia 2021, 09:54:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220