string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 253Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 grudnia 2021w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr 358 w miejscowości Unisław, na terenie gminy Unisław, do kategorii dróg gminnych.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm. [1]), a także art. 7 ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm. [2])

Uchwała nr 253
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 grudnia 2021


w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr 358 w miejscowości Unisław, na terenie gminy Unisław, do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm. [1]), a także art. 7 ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm. [2])


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie zaliczenie drogi położonej na działce nr 358 w miejscowości Unisław, na terenie gminy Unisław, do kategorii dróg gminnych.                                  
 
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1038, poz. 1834.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1005, poz. 1595 oraz w M.P. z 2021 r. poz. 876.
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (30 grudnia 2021, 11:41:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 254