string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 255Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 grudnia 2021w sprawie przyjęcia długości okresu stosowanego w latach 2022-2025 do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.Na podstawie art. 9 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500 oraz z 2021r. poz.1927).

Uchwała nr 255
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 grudnia 2021


w sprawie przyjęcia długości okresu stosowanego w latach 2022-2025 do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na podstawie art. 9 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500 oraz z 2021r. poz.1927).


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025 przyjmuje się okres ostatnich siedmiu lat.
 
§ 2. Informację  o wyborze okresu, o którym mowa w§ 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Chełmińskiego
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 r.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański                   

uzasadnienie (17kB) word                                                                               
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Podlasińska (30 grudnia 2021, 11:25:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249