string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 60/2007Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 6 grudnia 2007w sprawie zatwierdzenia regulaminu Konkursu „Ekologiczne sołectwo”Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 407 pkt 1), w związku z art. 406 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2006 r., Dz. U. nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Uchwała nr 60/2007
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 6 grudnia 2007


w sprawie zatwierdzenia regulaminu Konkursu „Ekologiczne sołectwo”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 407 pkt 1), w związku z art. 406 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2006 r., Dz. U. nr 129, poz. 902 z późn. zm.)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się regulamin Konkursu „Ekologiczne sołectwo”, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zarządu

Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (3 stycznia 2008, 09:30:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3958