string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 58/2007Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 6 grudnia 2007w sprawie zatwierdzenia regulaminu Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Zima w przyrodzie”. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Uchwała nr 58/2007
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 6 grudnia 2007


w sprawie zatwierdzenia regulaminu Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Zima w przyrodzie”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Zima w przyrodzie”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zarządu
Zdzisław Gamański
 
 

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (3 stycznia 2008, 09:27:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3672