string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 54/2007Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 14 listopada 2007w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2008 rok.Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami w 2002 r. : Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, ze zmianami: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i 218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 88, poz. 1832).

Uchwała nr 54/2007
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 14 listopada 2007


w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2008 rok.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami w 2002 r. : Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, ze zmianami: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Dz. U. nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i 218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 88, poz. 1832).


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu na 2008 rok według załącznika do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

 
Pobierz załącznik (365kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (23 listopada 2007, 09:50:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3490