string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 52/2007Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 4 października 2007zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2007.Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984 ) i § 10 ust 3 Uchwały Nr IV/41/07 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2007

Uchwała nr 52/2007
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 4 października 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984 ) i § 10 ust 3 Uchwały Nr IV/41/07 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2007


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.W Uchwale Nr IV/41/07 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu chełmińskiego na rok 2007, zmienionej uchwałą:
- Zarządu Powiatu Nr 14/07 z dn. 7 lutego 2007 r,
- Zarządu Powiatu Nr 21/07 z dn. 7 marca 2007 r,
- Rady Powiatu Nr V/46/07 z dn. 21 marca 2007 r,
- Rady Powiatu Nr VI/51/07 z dn. 25 kwietnia 2007 r,
- Zarządu Powiatu Nr 29/07 z dn. 9 maja 2007 r,
- Zarządu Powiatu Nr 35/07 z dn. 23 maja 2007 r,
- Rady Powiatu Nr VII/59/07 z dn. 27 czerwca 2007 r,
- Zarządu Powiatu Nr 43/07 z dn. 27 czerwca 2007 r,
- Zarządu Powiatu Nr 44/07 z dn. 25 lipca 2007 r,
- Rady Powiatu Nr VIII/63/07 z dn. 8 sierpnia 2007 r,
- Zarządu Powiatu Nr 48/07 z dn. 29 sierpnia 2007 r,
- Zarządu Powiatu Nr 50/07 z dn. 12 września 2007 r,
- Rady Powiatu Nr IX/69/07 z dn. 19 września 2007 r,
- Zarządu Powiatu Nr 51/07 z dn. 26 września 2007 r
dokonuje się zmian w załącznikach:
- Nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1,
- Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Zdzisław Gamański


Pobierz załączniki (271kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (22 listopada 2007, 14:32:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3769