string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 141Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 30 września 2020w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/99/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 141
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 30 września 2020


w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów uczelni wyższej kształcących się na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/99/2020 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 16 czerwca 2020 r.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego 
uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Powołuje się Komisję Stypendialną, której celem jest wytypowanie kandydatur do otrzymania stypendiów dla studentów kształcących na kierunku lekarskim, pielęgniarskim lub ratownictwa medycznego,  w składzie:
1. Członek Zarządu Powiatu:
- Wojciech Bińczyk
2. Członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego:
- Arkadiusz Stefaniak.
3. Pracownicy Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego                           w Chełmnie:
- Dorota Ćwik,
- Lidia Piechota.
 
§ 2. Funkcję przewodniczącego Komisji Stypendialnej powierza się Panu Wojciechowi Bińczykowi Wicestaroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    
 
  Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
  /-/ Wojciech Bińczyk
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (27 października 2020, 08:27:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 353