string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 46/2007Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 16 sierpnia 2007w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie Panu Jackowi KordowskiemuNa podstawie art. 5c pkt 2 oraz art. 36a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r.: Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz.U. z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542)

Uchwała nr 46/2007
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 16 sierpnia 2007


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie Panu Jackowi Kordowskiemu

Na podstawie art. 5c pkt 2 oraz art. 36a ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: Dz.U. z 2004 r.: Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz.U. z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz.U. z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz.U. z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Powierza się stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie przy ul. Szkolnej 14 Panu Jackowi Kordowskiemu od dnia 1 września 2007 r. na okres 5 lat szkolnych, tj. do 31 sierpnia 2012 r.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (31 sierpnia 2007, 08:15:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3739