string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 45/2007Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 8 sierpnia 2007w sprawie: powołania Komisji StypendialnejNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 9 ust 1 załącznika do Uchwały Nr VII/60/07 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego

Uchwała nr 45/2007
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8 sierpnia 2007


w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 9 ust 1 załącznika do Uchwały Nr VII/60/07 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiegoZarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję Stypendialną, której celem jest przygotowanie kandydatur do otrzymania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych, w składzie:
1.Członkowie Zarządu Powiatu:
- Wojciech Bińczyk
- Dariusz Śliwiński
2.Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:
- Marcin Pilarski
- Dariusz Jach
3.Pracownik Wydziału Finansowego:
- Dorota Ćwik.

§ 2.
Funkcję przewodniczącego Komisji Stypendialnej powierza się członkowi Zarządu Powiatu Panu Wojciechowi Bińczyk.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (9 sierpnia 2007, 10:05:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5298