string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 55Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 18 września 2019w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511)

Uchwała nr 55
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 18 września 2019


w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511)


                                                    Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                        uchwala, co następuje
 
 
§ 1. Przyjąć Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
 
 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 133/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie.
 
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie.
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2019 r.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
  

załącznik do uchwały (177kB) word
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 grudnia 2019, 10:58:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2300