string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 53Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 18 września 2019w sprawie zaliczenia wybranych dróg na terenie gminy Unisław do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), a także art. 7 ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm. [1])

Uchwała nr 53
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 18 września 2019


w sprawie zaliczenia wybranych dróg na terenie gminy Unisław do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), a także art. 7 ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm. [1])


                                                 Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                     uchwala, co następuje:
 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie zaliczenie drogi położonej na terenie gminy Unisław, wskazanej w załączniku nr 1 do przekazanego projektu uchwały Rady Gminy Unisław, do kategorii dróg gminnych.                                  
 
§ 2. Opiniuje się pozytywnie przebieg drogi, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do przekazanego projektu uchwały Rady Gminy Unisław.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 12, poz. 317; Dz. U. z 2019 r., poz. 698, poz. 730, poz. 1693, poz. 1716.
 


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 grudnia 2019, 09:24:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1816