string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 42/2007Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 27 czerwca 2007w sprawie: upoważnienia dla pracownika starostwa i kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i związanych z prowadzeniem bieżącej działalnościNa podstawie art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055)

Uchwała nr 42/2007
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 27 czerwca 2007


w sprawie: upoważnienia dla pracownika starostwa i kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i związanych z prowadzeniem bieżącej działalności

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055)Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zarząd Powiatu w Chełmnie upoważnia osoby:
- mgr inż. Tadeusza Derebeckiego,
- bryg. mgr inż. Andrzeja Fronia,
- mgr Małgorzatę Giżyńską,
- mgr Dariusza Koseckiego,
- mgr Jacka Kordowskiego,
- dr Marka Potorskiego,
- mgr Iwonę Janiak,
- mgr Wojciecha Woźnego,
- mgr Grzegorza Sziminga,
- Mariusza Kalkiewicza,
- mgr Sławomira Cieślickiego
do składania oświadczeń woli wraz z członkiem Zarządu w sprawach majątkowych, dotyczących mienia powiatu kierowanej jednostki budżetowej oraz do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej jednostki budżetowej.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Traci moc Uchwała Nr 266/06 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie upoważnienia dla pracownika starostwa i kierowników powiatowych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2007 r.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (28 czerwca 2007, 12:41:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6723