string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 305Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 11 kwietnia 2018w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na folder reklamowy „Moja Szkoła – Trafny Wybór”. Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i 21 , art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.)

Uchwała nr 305
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 11 kwietnia 2018


w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na folder reklamowy „Moja Szkoła – Trafny Wybór”.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i 21 , art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.)


                                                   Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                      uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję do rozstrzygnięcia konkursu na folder reklamowy „Moja Szkoła – Trafny Wybór” w składzie:
1.      Wojciech Bińczyk  – przewodniczący komisji – Wicestarosta Chełmiński
2.      Anna Kordowska – z-ca przewodniczącego komisji – Przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury,  Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego,
3.      Magdalena Pudło - członek komisji – Przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego,
4.      Violetta Gryszan – członek komisji – Przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego,
5.      Dariusz Jach – członek komisji – Przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego,
6.      Krzysztof Poliwko - członek komisji – Przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego
7.      Alicja Arendt –Pera – członek komisji – pracownik ds. obsługi Rady Powiatu Chełmińskiego.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.
 
 
Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (12 kwietnia 2018, 10:03:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 492