string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 261Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 8 listopada 2017zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania jednoosobowo umów zleceń w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który Powiat Chełmiński jest beneficjentem. Na podstawie art. 48 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 1868)

Uchwała nr 261
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 8 listopada 2017


zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania jednoosobowo umów zleceń w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który Powiat Chełmiński jest beneficjentem.

Na podstawie art. 48 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 1868)


                                                      Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                        uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 258/2017 z dnia 26 października 2017 r. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 Upoważnia osobę:
1.      Grzegorza Piątkowskiego
do zawierania jednoosobowo umów cywilnoprawnych w imieniu Powiatu Chełmińskiego                 w ramach realizacji projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WK-P na lata 2014-2020, w którym Powiat Chełmiński jest wnioskodawcą.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (9 marca 2018, 13:35:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 509