string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 290Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 lutego 2018w sprawie ustalenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, na rok szkolny 2018/2019 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z późn. zm.)1, art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) w związku z Uchwałą Nr II/21/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Chełmnie do określenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych na dany rok szkolny    

Uchwała nr 290
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 lutego 2018


w sprawie ustalenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński, na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z późn. zm.)1, art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) w związku z Uchwałą Nr II/21/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Chełmnie do określenia standardów i zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych na dany rok szkolny    


                                                Zarząd Powiatu Chełmińskiego
                                                    uchwala, co następuje:
  

§ 1. Ustala się standardy i zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w tym planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019, prowadzonych przez Powiat Chełmiński, zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński.
  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
załącznik do uchwały (79kB) word  
 
 
  
 
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 130.
 
 
 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (1 marca 2018, 14:35:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 390