string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 280/2018Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 lutego 2018zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 tj.) oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIII/198/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2018.

Uchwała nr 280/2018
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 lutego 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 tj.) oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIII/198/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2018.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIII/198/2017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018: dokonuje się zmian w załącznikach:
- Dotychczasowe załączniki Nr 2 i 2a otrzymują brzmienie określone załącznikiem nr 1 i 1a
do niniejszej uchwały ,
- Dotychczasowy załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący Zarządu Powiatu
Zdzisław Gamański
metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (27 lutego 2018, 10:18:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368