string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 4/2006Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 grudnia 2006zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2006 rok.Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) i § 15 ust a) Uchwały XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2006 rok:

Uchwała nr 4/2006
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 grudnia 2006


zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) i § 15 ust a) Uchwały XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2006 rok:


 
Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
W Uchwale Nr XXXI/246/2005 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2006 rok zmienionej uchwałami:
- Rady Powiatu Nr XXXII/255/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 214/2006 z dnia 2 lutego 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 219/2006 z dnia 16 lutego 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 231/2006 z dnia 30 marca 2006 r.,
- Rady Powiatu Nr XXXIII/263/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 237/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 239/2006 z dnia 25 maja 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 242/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r.,
- Rady Powiatu Nr XXXIV/268/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 244/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 253/2006 z dnia 12 lipca 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 254/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 258/2006 z dnia 9 sierpnia 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 259/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 263/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 267/2006 z dnia 13 września 2006 r.,
- Rady Powiatu Nr XXXV/280/2006 z dnia 20 września 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 270/2006 z dnia 11 października 2006 r.,
- Rady Powiatu Nr XXXVI/287/2006 z dnia 27 października 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 271/2006 z dnia 27 października 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 273/2006 z dnia 9 listopada 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 277/2006 z dnia 15 listopada 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 278/2006 z dnia 22 listopada 2006 r.,
- Rady Powiatu Nr II/20/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.,
- Zarządu Powiatu Nr 2/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.
dokonuje się zmian w załączniku Nr 2a zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (20 marca 2007, 16:28:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2854