string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 258Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 26 października 2017w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania jednoosobowo umów zleceń w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który Powiat Chełmiński jest beneficjentem. Na podstawie art. 48 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1868)

Uchwała nr 258
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 26 października 2017


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania jednoosobowo umów zleceń w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który Powiat Chełmiński jest beneficjentem.

Na podstawie art. 48 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1868)


                                                    Zarząd Powiatu w Chełmnie
                                                      uchwala, co następuje:
 

§ 1. Upoważnia osobę:
1.      Grzegorza Piątkowskiego
do zawierania jednoosobowo umów zleceń w imieniu Powiatu Chełmińskiego w ramach realizacji projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z RPO WK-P na lata 2014-2020, w którym Powiat Chełmiński jest wnioskodawcą.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (3 listopada 2017, 09:09:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 481