string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 246Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 września 2017w sprawie zaliczenia odcinków dróg wojewódzkich: nr 238 Osie – Warlubie oraz nr 239 Błądzim – Lniano – Drzycim – Świecie, położonych na terenie powiatu świeckiego, do kategorii dróg powiatowych. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm. [1]), a także art. 6a ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm. [2])

Uchwała nr 246
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 września 2017


w sprawie zaliczenia odcinków dróg wojewódzkich: nr 238 Osie – Warlubie oraz nr 239 Błądzim – Lniano – Drzycim – Świecie, położonych na terenie powiatu świeckiego, do kategorii dróg powiatowych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm. [1]), a także art. 6a ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm. [2])


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie zaliczenie:
1) odcinka drogi wojewódzkiej  nr 239 Błądzim – Lniano – Drzycim – Świecie, od km 0+000 do km 25+725,
2) odcinka drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim – Lniano – Drzycim – Świecie, od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego na terenie miasta Świecia,
3) drogi wojewódzkiej nr 238 Osie – Warlubie, na odcinku od km 0+000 do km 19+232,
       położonych na terenie powiatu świeckiego, do kategorii dróg powiatowych.
 
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r., poz. 730, poz. 935.
 
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1920, poz. 1948, poz. 2255; z 2017 r., poz. 191, poz. 1089.
 


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (2 listopada 2017, 13:39:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 501