string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 6/2006Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 grudnia 2006w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego „Energia odnawialna".Na podstawie art. 4 ust. l pkt 1) i 13) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, póz. 1592 z późn. zm.)

Uchwała nr 6/2006
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 grudnia 2006


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego „Energia odnawialna".

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 1) i 13) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, póz. 1592 z późn. zm.)Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję Konkursową w celu wyłonienia laureatów Powiatowego Konkursu Plastycznego „Energia odnawialna", w składzie:
1. Jakub Danielewicz - przewodniczący Komisji,
2. Sławomir Kerber - sekretarz Komisji,
3. Przedstawiciel Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego - członek Komisji,
4. Jolanta Janiszewska - członek Komisji,
5. Agata Pyłka - członek Komisji,
6. Regina Gargol - członek Komisji.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się staroście chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewpdniczącego Zarządu

Wojciech Bińczyk

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (20 marca 2007, 14:21:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4446