string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 5/2006Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 grudnia 2006w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Energia odnawialna". Na podstawie art. 4 ust. l pkt 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, póz. 1592 z późn. zm.)

Uchwała nr 5/2006
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 grudnia 2006


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Energia odnawialna".

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, póz. 1592 z późn. zm.)


 
Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego „Energia odnawialna", który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się staroście chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wojciech Bińczyk

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (20 marca 2007, 14:19:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2627