string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 171Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 1 grudnia 2016w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 12 października 2016 r. dotyczącej scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Chełmiński Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz.814) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015r. (C-276/14), a także w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015r. (Sygn. I FPS 4/15)

Uchwała nr 171
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 1 grudnia 2016


w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 12 października 2016 r. dotyczącej scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Chełmiński

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz.814) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015r. (C-276/14), a także w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015r. (Sygn. I FPS 4/15)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zmianie ulega załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 159/2016 z dnia 12 października 2016 r., który otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
załącznik do uchwały (43kB) word
 
 
 

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 grudnia 2016, 14:47:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 510