string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 165Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 9 listopada 2016w sprawie opinii, dotyczącej budowy chodnika dla pieszych i rowerów oraz oświetlenia drogowego w ulicy Jastrzębskiego w Chełmnie na odcinku od bramy wjazdowej Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży do mostku na rzeczce Fryba (Browina). Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.[1]), a także art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.[2])

Uchwała nr 165
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 9 listopada 2016


w sprawie opinii, dotyczącej budowy chodnika dla pieszych i rowerów oraz oświetlenia drogowego w ulicy Jastrzębskiego w Chełmnie na odcinku od bramy wjazdowej Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży do mostku na rzeczce Fryba (Browina).

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.[1]), a także art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.[2])


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej budowy chodnika dla pieszych i rowerów oraz oświetlenia drogowego w ulicy Jastrzębskiego w Chełmnie na odcinku od bramy wjazdowej Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży do mostku na rzeczce Fryba (Browina).
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/  Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579


[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1250


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 grudnia 2016, 14:16:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 590