string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 162Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 19 października 2016w sprawie: upoważnień dla dyrektorów powiatowych jednostek budżetowych do składania oświadczeń woli w sprawach scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 814), a także w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. (C-276/14),

Uchwała nr 162
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19 października 2016


w sprawie: upoważnień dla dyrektorów powiatowych jednostek budżetowych do składania oświadczeń woli w sprawach scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 814), a także w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. (C-276/14),


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§1. Zarząd Powiatu w Chełmnie upoważnia osoby:
1.      Piotra Orłowicza – Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie,
2.      Aleksandrę Głowacką - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie,
3.      Jacka Kordowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie,
4.      Dorotę Żulewską – Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie,
5.      Iwonę Janiak – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
6.      Wojciecha Woźnego – Dyrektora Domu Dziecka w Chełmnie,
7.      Grzegorza Sziminga – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu,
8.      Mariusza Kalkiewicza – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie,
9.      Sławomira Cieślickiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie,
10.  Ewę Wirosławską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
do składania oświadczeń woli w sprawach scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w kierowanej jednostce budżetowej.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 r.
 
                                                                                 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 /-/ Zdzisław Gamański
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (26 października 2016, 10:37:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 615