string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 11/2006Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 grudnia 2006w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie w przypadku nieobecności dyrektoraNa podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Uchwała nr 11/2006
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 grudnia 2006


w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmnie w przypadku nieobecności dyrektora

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyznacza się Panią Annę Gotthard do pełnienia zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie w przypadku nieobecności dyrektora.

§ 2.
Traci moc Uchwała nr 235/2006 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie wyznaczenie nauczyciela do pełnienia zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie w przypadku nieobecności dyrektora.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wojciech Bińczyk

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (23 stycznia 2007, 15:47:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4373