string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 8/2006Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 grudnia 2006w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Tajemnice lasu”.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Uchwała nr 8/2006
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 grudnia 2006


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Tajemnice lasu”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)


 
Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję Konkursową w celu wyłonienia laureatów Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Tajemnice lasu”, w składzie:
- Jakub Danielewicz – przewodniczący,
- Sławomir Kerber – sekretarz,
- Przedstawiciel Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego – członek,
- Jolanta Janiszewska – członek,
- Agata Pyłka – członek,
- Sławomir Sawina – członek.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się staroście chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wojciech Bińczyk

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (23 stycznia 2007, 15:43:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4414