string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 276/2006Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 listopada 2006w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2007 rokNa podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Uchwała nr 276/2006
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 listopada 2006


w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2007 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu na 2007 rok według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Bińczyk

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (13 grudnia 2006, 11:09:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2680