string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 83Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 16 grudnia 2015w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Zimowe uroki” Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445),

Uchwała nr 83
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 16 grudnia 2015


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Zimowe uroki”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445),


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Zatwierdza się Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Zimowe uroki”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się staroście chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu    
/-/ Wojciech Bińczyk      
 
 
załącznik do uchwały (52kB) word
 


                                                       
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (28 stycznia 2016, 08:57:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1453