string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 84Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 16 grudnia 2015w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Odnawialne i nieodnawialne źródła energii” Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445),

Uchwała nr 84
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 16 grudnia 2015


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Odnawialne i nieodnawialne źródła energii”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445),


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza się Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego „Odnawialne i nieodnawialne źródła energii”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się staroście chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu    
/-/ Wojciech Bińczyk      
 
 
 
załącznik do uchwały (52kB) word


                                                       
 
 

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (28 stycznia 2016, 08:52:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 614