string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 59/2015Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 19 sierpnia 2015w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2016 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595 j.t.) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIX/249/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:

Uchwała nr 59/2015
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19 sierpnia 2015


w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem na 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595 j.t.) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXIX/249/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej:                   Zarząd Powiatu w Chełmnie
                       uchwala, co następuje:
 
 
 
§ 1. Ustala się założenia do prac nad budżetem Powiatu Chełmińskiego na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wysokość rezerwy ogólnej wynosi do 1% planowanych wydatków.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Przewodniczącego Zarządu Powiatu:
 
 
                                                                                           Zdzisław Gamański

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (24 sierpnia 2015, 14:02:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1968