string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 4Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 17 grudnia 2014w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Przyroda – cztery pory roku” Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.[1]),

Uchwała nr 4
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 17 grudnia 2014


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Przyroda – cztery pory roku”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.[1]),


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 

§ 1. Zatwierdza się Regulamin Powiatowego Konkursu „Przyroda – cztery pory roku”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się staroście chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu    
/-/ Zdzisław Gamański    
 
 
 
załącznik do uchwały (53kB) word

                                                       
 
 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 595


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 grudnia 2014, 20:02:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1930