string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 3Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 17 grudnia 2014w sprawie: ustanowienia reprezentantów Powiatu Chełmińskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego Na podstawie § 2 Uchwały Nr VI/55/11 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Chełmińskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Uchwała nr 3
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 17 grudnia 2014


w sprawie: ustanowienia reprezentantów Powiatu Chełmińskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Na podstawie § 2 Uchwały Nr VI/55/11 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Chełmińskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego


Zarządu Powiatu w Chełmnie
 uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zarząd Powiatu wskazuje imiennie reprezentantów Powiatu Chełmińskiego
w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego:
- Pana Wojciecha Bińczyka – Wicestarostę Chełmińskiego,
- Pana Zbigniewa Bernackiego – Geodetę Powiatowego.

§ 2. Reprezentanci upoważnieni są do wykonywania uprawnień Powiatu Chełmińskiego jako członka Zawiązku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 117/12 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie ustanowienia reprezentantów Powiatu Chełmińskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 grudnia 2014, 19:55:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1744