string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 236/2013Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 grudnia 2013zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XV/169/2012 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2013.

Uchwała nr 236/2013
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XV/169/2012 z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2013.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/169/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013:
dokonuje się zmian w załącznikach:
- Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
- Nr 3 i3a zgodnie z załącznikiem 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- Nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański

objaśnienia (45kB) pdf
załącznik nr 1 (42kB) pdf
załącznik nr 1a (73kB) pdf
załącznik nr 2 (73kB) pdf
załącznik nr 2a (269kB) pdf
załącznik nr 3 (34kB) pdf
załącznik nr 3a (30kB) pdf
załącznik nr 4 (23kB) pdf

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), Dz. U z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 185 poz. 1092, Nr 240 poz. 1429, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (18 marca 2014, 11:16:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1754