string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 232/2013Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 18 grudnia 2013w sprawie przekazanie w formie darowizny Stowarzyszeniu „Ludzie – Ludziom” z siedzibą w Chełmnie samochodu osobowego marki Volkswagen o nr rej. CCH 60FT Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm. 1) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761),

Uchwała nr 232/2013
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 18 grudnia 2013


w sprawie przekazanie w formie darowizny Stowarzyszeniu „Ludzie – Ludziom” z siedzibą w Chełmnie samochodu osobowego marki Volkswagen o nr rej. CCH 60FT

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm. 1) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761),


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia przekazać w formie darowizny samochód marki Volkswagen o nr rej. CCH 60FT, o pojemności silnika 1896 cm3, rok produkcji - 2006, nr nadwozia WV2ZZZ7HZ7X012327, o wartości księgowej - po amortyzacji 100% - równej 0,00 zł, Stowarzyszeniu „Ludzie – Ludziom” z siedzibą w Chełmnie, Plac Rydygiera 1, z przeznaczeniem do realizacji jego zadań statutowych, w szczególności na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej.

§ 2. Koszty związane z zawarciem umowy darowizny poniesie Stowarzyszenie „Ludzie-Ludziom”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk
 
 
 
 
 

 

 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (18 marca 2014, 10:41:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1834