string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 231/2013Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 18 grudnia 2013w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn. „Kolory jesieni” Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.[1]),

Uchwała nr 231/2013
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 18 grudnia 2013


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn. „Kolory jesieni”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.[1]),


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zatwierdza się Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego pn. „Kolory jesieni”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się staroście chełmińskiemu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Przewodniczący Zarządu
/-/ Wojciech Bińczyk    
 
 
 
załącznik do uchwały (52kB) word

                                                       
 


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (18 marca 2014, 10:36:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1691