string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 227/2013Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 5 grudnia 2013w sprawie realizacji inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej nr 060221C w miejscowości Kobyły na terenie gminy Stolno Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.[1]), w związku z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687),

Uchwała nr 227/2013
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 5 grudnia 2013


w sprawie realizacji inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej nr 060221C w miejscowości Kobyły na terenie gminy Stolno

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.[1]), w związku z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 687),


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej nr 060221C w miejscowości Kobyły na terenie gminy Stolno.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (9 stycznia 2014, 12:07:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2007