string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 216/2013Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 12 września 2013wprowadzenia „Zasad obejmowania honorowym patronatem Starosty Chełmińskiego imprez kulturalnych i sportowych”.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21, art. 32 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z póżn. zm.)

Uchwała nr 216/2013
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 12 września 2013


wprowadzenia „Zasad obejmowania honorowym patronatem Starosty Chełmińskiego imprez kulturalnych i sportowych”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21, art. 32 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z póżn. zm.)


Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Zasady obejmowania honorowym patronatem Starosty Chełmińskiego imprez kulturalnych i sportowych”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Bińczyk
 

Zasady obejmowania honorowym patronatem Starosty Chełmińskiego imprez kulturalnych i sportowych (33kB) word
Druk wniosku (30kB) word

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (27 września 2013, 13:28:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2175