string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr l / 1 / 2003Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 stycznia 2003w sprawie: odwołania dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. Na podstawie art.44 ust 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991 r., Nr 91, poz.408 z późn. zm.), oraz art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst. jedn. 2001 r., Nr 142 póz. 1592 z późn. zm.).

Uchwała nr l / 1 / 2003
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 stycznia 2003


w sprawie: odwołania dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie.

Na podstawie art.44 ust 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991 r., Nr 91, poz.408 z późn. zm.), oraz art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tekst. jedn. 2001 r., Nr 142 póz. 1592 z późn. zm.).


 
Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1
Odwołać na własny wniosek Pana Kazimierza Turkiewicza z funkcji dyrektora Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Chełmnie.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Bińczyk

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (31 marca 2006, 13:09:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2953