string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 149Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 listopada 2012w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 179, poz. 1362 z późn. zm.)

Uchwała nr 149
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 listopada 2012


w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 179, poz. 1362 z późn. zm.)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej.
 
§ 2. Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/Wojciech Bińczyk

załącznik do uchwały (33kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (14 listopada 2012, 11:56:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2477