string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 83Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 grudnia 2011w sprawie przyjęcia Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Las i jego mieszkańcy”. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 13 oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]),

Uchwała nr 83
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 grudnia 2011


w sprawie przyjęcia Regulaminu Powiatowego Konkursu Plastycznego „Las i jego mieszkańcy”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 13 oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]),


Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjmuje się Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego „Las i jego mieszkańcy”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/ Wojciech Bińczykzałącznik do uchwały (47kB) word
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr  217, poz. 1281


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (22 grudnia 2011, 08:49:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2349